De vereniging

Visie en missie

Onze vereniging wil op een plezierige manier leden de gelegenheid geven om het tuinieren als hobby in de ruimste zin van het woord te beoefenen.

Daarom verhuurt zij tuinen aan leden, zodat zij planten, fruit, groente en bloemen kunnen telen en op hun tuin en de omgeving ervan kunnen recreëren. Met het geven en organiseren van lezingen wil onze vereniging de kennis hiervan bij onze leden vergroten.

Om de omgeving van ons complex extra aantrekkelijk te maken heeft de vereniging een samenwerking gezocht met de vlindertuinwerkgroep van het IVN, die op het complex een prachtige vlindertuin heeft aangelegd. Het recreëren op het complex wordt daarom extra aantrekkelijk. Het gehele complex is gedurende de openingstijden (van 7 tot 21.00 uur) vrij toegankelijk!