Biologische mest voor bio land- en tuinbouw

Toegestane mest en mestproducten in de biologische land- en tuinbouw.

 

Bron:     www.skal.nl ( zoeken bij meststoffen)

www.mestwaardering.nl  ( website agrarische sector en overheid)

Handboek Ecologisch tuinieren ( VELT)

 

 

A meststoffen:

Dit  zijn meststoffen van biologisch gecertificeerde dieren, biologische compost van biologisch plantmateriaal, niet biologische groencompost van bermmaaisel en snoeiafval, lucernekorrels  afkomstig van biologisch bedrijf, pluimvee mestkorrels van biologisch bedrijf, champost van biologisch bedrijf en digestaat uit 70%  biomest en coproducten.

B Meststoffen:

Rundvee- geiten- schapen- en paardenmest. Voorwaarde is dat de dieren beschikken over weidegang of uitloop en in de stal een deels dichte vloer hebben.

 

AANVULLENDE MESTSTOFFEN:

Groenbemesting ( o.a. Winterrogge, phacelia, klaver, spurrie, boekweit)

N: bloedmeel ( 13% N) of gedroogde dierlijke mest( 7-9%N) van bio herkomst ( bv Ecostyle)                                

N: zelfgemaakte verdunde ( 1 op 10 )gier van bv Smeerwortel of brandnetel

P: Thomasslakkenmeel of ruwfosfaat

K: Vinasse of patentkali, houtas ( van onbehandeld hout)

Mg: Kieseriet of bitterzout

Ca: kalkmeststoffen ( landbouwkalk, kalkmergel) liever geen zeewierkalk ivm milieu bezwaren

BODEMVERBETERING:

Steenmeel: basaltmeel, lavameel, zeoliet, kleimineralen( bentoniet).