Het bestuur

Om een vereniging met zoveel leden (ongeveer 100) goed te kunnen besturen is een bestuur erg belangrijk.

Het bestuur bestaat uit de volgende functies:
Voorzitter: De voorzitter zit de leden- en bestuursvergaderingen voor en onderhoudt de algemene contacten.
Secretaris: De secretaris verzorgt de administratie en maakt het jaarverslag
Notulist: De notulist(e) notuleert de leden- en bestuursvergaderingen.
Penningmeester: De penningmeester beheert de financiën en de ledenadministratie.
De uitgifte van tuinen verloopt ook via de penningmeester.
Bestuurslid: Dit bestuurslid verricht hand- en spandiensten voor de andere leden van het bestuur.

De volgende leden vervullen de verschillende functies:
Voorzitter Tine Siccama

Secretaris Pieta Bremer

Penningmeester
Eric Mol

Algemeen lid Willem Schuiling

Algemeen lid 
Arthur de Boer
Algemeen lid Ellen Koch    

                                                 


U kunt het bestuur benaderen op het volgende e-mailadres: http://www.volkstuinenzuides.nl/contact