Werkochtenden

Klussenlijst werkochtend
Japanse duizendknoop uitroeien ( elke werkochtend)
Heg knippen langs het fietspad
Omgeving unit onkruidvrij maken (schoffelen)
Koffie en thee zetten Koek kopen of zelf bakken ( voor ong. 15 pers)
Paden schoonmaken en evt. opvullen
Onkruid wieden in de oostelijke bossingel Snoeien in de singel en versnipperen ( voorjaar)
Slecht onderhouden tuinen opruimen of afdekken met plastic
Appels plukken ( najaar) Wieden in de samentuin ( zomer, i.o.m. Ludo)