Werkgroepen

Werkgroepen

Om al het onderhoud en andere werkzaamheden goed in de hand te kunnen houden hebben we besloten om een aantal werkgroepen in te stellen. Het is de bedoeling dat alle leden af en toe eens werkzaamheden voor deze werkgroepen verrichten. Ook kunt u zich aanmelden om lid te worden van een werkgroep. Op deze manier leren de leden elkaar beter kennen en zetten we gezamenlijk de schouders eronder om ons complex mooi te houden!
Iedere eerste zaterdag van de maand is er een werkochtend. Tijdens deze werkochtend wordt door de leden onderhoud gepleegd aan het terrein. 

We hebben de volgende werkgroepen/commissies ingesteld:

Marktcommisie:

De marktcommissie organiseert de Oogstmarkt en onze deelname aan de "Markt van Melk en Honing"
Tuinwerkgroep:  

Deze leden verzetten de piketpalen die jaarlijks aangeven waar aardappels mogen worden geteeld. Deze teeltwisseling is om aardappelmoeheid te voorkomen en is van overheidswege opgelegd. De vereniging kan een bekeuring krijgen als de regels voor de teelt van aardappelen niet zijn opgevolgd.    Ook regelt deze commissie de watervoorziening

Werkgroep schoonmaak
"De Kiem”:
Deze leden zorgen er voor dat ons onderkomen "De Kiem" schoon wordt gehouden


Commissie inkoop zaden en compost:  

Deze leden zorgen voor de gezamelijke inkoop van zaden, pootaardappels enz. bij de fa. Van der Wal. Ook verzorgen ze de gezamenlijke inkoop van  compost.


Bezorgers nieuwsbrief:


Zij bezorgen de nieuwsbrieven bij de leden die geen e-mailadres hebben. Ook de zaadbestellijsten van de fa. Van der Wal worden door hen bezorgd.