Lidmaatschap


Wilt u meer informatie of lid worden klik dan http://www.volkstuinenzuides.nl/contact

De vereniging heeft de beschikking over biologische/niet biologische tuinen en  twee keuzes voor de grootte van de tuin (50 of 100 m2). Vanuit de vereniging wordt eens per jaar compost besteld voor de leden. Hiervoor kunt u zich elk jaar aanmelden.  

Als u in aanmerking komt voor een tuin, zult u €5,- moeten betalen voor de inschrijving en een borgsom van €25,- voor de sleutel van het onderkomen van de vereniging en het netjes opleveren van de tuin bij opzegging.
De contributie bedraagt per jaar €12,50 voor 50m2 en €25 euro voor 100 m2. Men huurt een tuin voor een heel kalenderjaar; hierna wordt de huur stilzwijgend verlengd. Wilt u uw tuin opzeggen dan doet u dit voor 1 december bij de penningmeester. Ons huishoudelijk reglement kunt u hier lezen

Van de leden vragen we om af en toe te helpen bij het onderhoud van ons complex en/of voor andere ondersteuning. Wij houden één keer per jaar (meestal begin april) onze ledenvergadering. De stukken voor deze vergadering worden u twee weken van te voren toegestuurd.
Leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief, die overigens ook op onze website wordt geplaatst.

De leden krijgen de gelegenheid om centraal zaden in te kopen. Deze worden besteld bij zaadhandel Van Der Wal in Hoogeveen. De korting die het gezamenlijk inkopen oplevert is bestemd voor de verenigingskas. Hetzelfde geldt ook voor de compost die de vereniging centraal inkoopt. Er zijn plannen om de centrale inkoop verder uit te breiden naar diverse organische meststoffen.