Het terrein

Het terrein

Ons complex is drie hectare groot en er zijn 145 tuinen van 50 en van 100 m2. Het complex is gelegen achter het parkeerterrein van het zwembad met aan de oostzijde een fietspad, aan de west- en zuidzijde landbouwgronden en aan de noordzijde het dorp Zuidlaren. We hebben rondom het complex een 5 tot 7 meter brede singel aangelegd om op deze wijze een beschutte omgeving te creëren. In samenwerking met het IVN zijn aan de zuid- en oostzijde hoogstam fruitbomen geplant. Aan de westzijde, langs het fietspad heeft het IVN een vlindertuin aangelegd, die zij gezamenlijk onderhouden. Deze prachtige tuin is vrij toegankelijk tijdens  openingstijden (van 7 tot 21.00 uur) en de moeite van een rondwandeling waard!


Adres: Wilhelminalaan 1 te Zuidlaren (achter het parkeerterrein van het zwembad)